Medium and High voltage Substations - State of art and progress

Van : Tuesday, April 21, 2020
Tot : Tuesday, April 21, 2020
Venue : Sibelga, Werkhuizenkaai 16, Brussels


Tickets

ticket seminar - 21 Apr 2020 (your price updated after login) €496 Tickets niet beschikbaar
 

 

Medium and High voltage Substations

State of art and progress

 

Uitgesteld 21-04-2020

SIBELGA, Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel

 

Inschrijvingen:

via de website: http://www.kbve-srbe.be

of via email: nancy.langsberg@vub.be

Informatie:

nancy.langsberg@vub.be

 

De manier waarop een onderstation wordt gebouwd is afhankelijk van verschillende factoren. Elke netbeheerder en grote industriële bedrijven hebben hun eigen concept uitgewerkt. Wat belangrijk is bij het bepalen van een HS/MS-onderstation configuratie, is de betrouwbaarheid van de voeding. De keuze van de topologie en de materialen hangen af van de nodige redundantie volgens de criteria van het proces en de onderhoudsvereisten.

In geval van een fout op de installatie, zal een deel gedurende een bepaalde tijd zonder spanning komen te staan. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van de gekozen configuratie.

De veiligheid in geval van flash of brand moet de leidraad zijn bij de inrichting van de elektrische lokalen, hun kabelkelders, vloeren, ventilaties,... om de warme gasstromen onder controle te houden, de weerstand aan de schokgolven en overdrukken en voor het evacueren van het personeel...

Bij elektrische fouten, zijn de uitvoering van de aardingen, equipotentialen en de mechanische kabelbevestigingen ook kritisch voor de veiligheid.

De klanten die aangesloten zijn op het net van de distributienetbeheerder moeten voldoen aan de voorschriften van Synergrid. Het beschrijft de technische vereisten waaraan een functionele eenheid moet voldoen en ook de manier waarop de lokalen en MS-apparatuur op elkaar moeten afgestemd zijn.

Tijdens deze studiedag, zullen verschillende partijen hun filosofie voorstellen voor het bouwen van een betrouwbaar en veilig exploitatie systeem.

De veiligheid van de mensen is het belangrijkste bij de ontwikkeling van MS-apparatuur. De fabrikanten zijn dan ook verplicht hun materiaal te laten testen volgens de laatste versie van de internationale/lokale normen die van toepassing zijn.

De borden worden aan heel wat uitdagingen beproefd, zoals het behalen van de geëiste redundantie van de klant, de weerstand aan de interne boog, het vervangen van de SF6, de zekerheid van de werking en het gebruik van niet conventionele stroom-en spanningscaptoren, ...

De KBVE nodigt U uit op een studiedag waar bovenstaande onderwerpen aan bod zullen komen. Presentaties van netbeheerders, fabrikanten en experts, zullen deze thema’s op een volledige en boeiende manier voorstellen.

 

Sponsor van de studiedag: Sibelga

  

Programma

Sommige titels zijn voorlopig.

  

08.30:

Ontvangst van de deelnemers

09.00:

Inleiding door Daniel Ladang, Voorzitter van het Wetenschappelijk en Technisch Comité van de KBVE

09.05:

Inleiding door Guy Van Heurck, ENGIE-TRACTEBEL, Voorzitter van de studiedag

 

General concepts

09.15:

New network requirements impacting the design of new installationsPaul Leemans - Nicolas Bragard, ELIA

09.40:

Challenges and functional requirements for digital distribution substations and switchgears, Wim De Maesschalck, Fluvius

10.05 :

Evolution normative et législative des organisations nationales et internationales relative à aux installations et équipements électriques (SF6), Yvan Tits - Marc Arens, ENGIE-LABORELEC

10.30:

Vraag & antwoord

10.40:

Koffiepauze

 

Design – user’s point of view

11.00:

Design of Medium Voltage Substations in Solvay GroupPablo Moll, SOLVAY

11.25:

Conception de sous stations de grands réseaux industriels : exigences spécifiques d’INFRABEL, Bertrand Wiart, INFRABEL

11.50:

Presentation of busbar and substation configurations in relation to reliability and secondary earthing, Guy Van Heurck, ENGIE-TRACTEBEL

12.15:

Vraag & antwoord

12.30:

Lunch

 

Equipments, manufacturing

14.00:

Zero CO2e Gas Insulated SwitchgearAntoine Wotquenne, Siemens

14.25:

SF6-free MV switchgear technology powered by air and digital, Julien Borenstein, SCHNEIDER

14.50:

Points of reflection about safety and continuity of service on electrical switchboards, Mrs. Beatrice Irani – Chief Technical Officer of ICET INDUSTRIE SpA

15.15:

Vraag & antwoord

15.30:

Koffiepauze

 

Novelties, special design

15.45:

Monitoring avancé des équipements : prévention du vieillissement prématuré et limitation des arcsJulien Borenstein, Schneider

16.10:

Digital Services for Brownfield Transmission and Distribution with a Bentley & Siemens Digital Twin, Théo Vande Ven, Bentley

16.35:

Innovaties en recente status op het vlak van instrument transformatorenPieter De bisschop, Siemens

17.00:

Vraag & antwoord

17.15:

Conclusies

17.30:

Drink

 

Informatie: Nancy Langsberg (nancy.langsberg@vub.be)

Inschrijvingen: Bij voorkeur voor 10 april 2020

Indien u wenst in te schrijven aan het voordeeltarief, moet u in orde zijn met het lidgeld 2020 en dient u eerst in te loggen op de website alvorens de inschrijving voor de studiedag te bestellen (het tarief past zich automatisch aan volgens uw lidmaatschap)

Inschrijvingskosten:

KBVE- of SEE-leden: 360,00 €
Leden van de federale en regionale overheden: 360,00 €
Niet-leden: 600,00 €
Leden onderwijzend personeel: 236,00 €
Leden jong gediplomeerden (- 30 jaar): 132,00 €
Studenten-leden (- 26 jaar): 79,00 €
Op rust gestelde leden: 79,00 €


Deze prijzen zijn inclusief BTW (21%).
De correcte prijs zal tijdens de registratie-procedure weergegeven worden.

De deelnemers krijgen de teksten van de voordrachten en hebben toegang tot de koffiepauzes, de lunch en de drink.

Inschrijving via KBVE website

Indien u zich wenst in te schrijven voor de studiedag, is het belangrijk dat u zich inlogt op het account van de deelnemer. Indien u nog geen account hebt, kan je er een aanmaken. Nadat u de bestelling voor de studiedag geplaatst hebt, zal het tarief zich automatisch aanpassen indien u lid bent.

U moet in orde zijn met het lidgeld 2020 om te kunnen inschrijven aan het voordeeltarief voor leden.

Ter informatie - lidmaatschapstarieven 2020:

Lidmaatschap KBVE Effectief Lid 169,40 €
  Gepensioneerden 82,28 €
  Jong gediplomeerden (- 30 jaar) 82,28 €
  Laatstejaarsstudenten (- 26 jaar) Gratis (gelieve het secretariaat te contacteren)

Tarieven BTW Inclusief

Vervanging:

De vervanging van een ingeschreven deelnemer is mogelijk (gelieve ons te verwittigen) met een eventuele aanpassing van het tarief (lid - niet lid).

Annulatie:

Bij annulering, schriftelijk te melden aan het KBVE-secretariaat, voor 10 april 2020 is 25% van de bijdrage verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag betaald te worden. Vervanging van de ingeschreven persoon is mogelijk (gelieve ons dit te melden).

 

"De KBVE spant zich in om de wet op de billijke mededinging na te leven."

Contactpersoon : Nancy Langsberg
Telefoon : +32 2 629 18 21
Email : nancy.langsberg@vub.be