Corona crisis

Corona crisis

Omwille van de Corona crisis heeft KBVE de volgende preventieve maatregelen genomen:

  • De studiedag van 21 april wordt naar een latere datum verschoven. De nieuwe datum wordt zodra mogelijk meegedeeld.
  • De Algemene vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 24 maart worden schriftelijk gehouden.