Seminarie: Power Transformers in 2019 - What you should know about their design, operation, maintenance, testing and novelties

Van : Tuesday, October 15, 2019
Tot : Tuesday, October 15, 2019
Venue : Siemens Huizingen


Tickets

Tickets Journeés D'etudes 2019 (Please note Members have a discounted rate) €496 Koop tickets 
 
Tickets Journeés D'etudes 2019 - Membres Enseignants €195 Koop tickets 
 

De vermogentransformatoren lijken eenvoudige en gekende elektrische machines.

In de praktijk is het echter niet zo evident om de technische keuzes te optimaliseren, een degleijke specificatie uit te schrijven, de transformator te ontwerpen alsook zijn hulpapparatuur en de opstelling ter plaatse te kiezen. Evenzeer, hoe kunnen we hem op een efficiënte manier beheren en onderhouden.

Tijdens deze studiedag gaan we na een opfrissing van de theoretische principes inzoomen op de praktische aspecten die komen kijken bij de keuze, het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van transformatoren.

Hoe kiezen we de juiste transformator voor onze elektrische installatie? Met welke parameters dienen we rekening te houden en hoe vertalen die zich naar het transformator ontwerp?

Om op deze vragen een adequaat antwoord te bieden, gaan we dit zowel bekijken vanuit het oogpunt van de constructeurs als van de gebruikers van transformatoren in hun elektrische netten. Daarnaast brengen we jullie een overzicht van de onderwerpen die er binnen kennisnetwerken zoals o.a. Cigre op dit vlak worden besproken.

Tegelijk belichten we enkele specifieke onderwerpen zoals isolatievloeistoffen, schakelaars, bescherming, controle en enkele speciale toepassingen zoals mobiele transformatoren en transformatoren die ingezet worden in een corrosieve omgeving (zoals offshore en in bepaalde industrieën).

Uiteraard mogen de aspecten beheer, exploitatie, ondehoud, testen en exploitatie niet ontbreken, alsook de verdere digitalisering en nieuwe technieken die toelaten onze transformatoren steeds beter op te volgen.

  PROGRAMMA:
08:30 Ontvangst van de deelnemers
09:00 Inleiding Daniel Ladang, Weneschappelijk en Technisch Comité van de KBVE
09:05 Inleiding door Wim Michiels, Elia, Voorzitter van de studiedag
  Theory and good practices
09:15 Modèles et grandeurs électriques du transformateur - Jean-Claude Maun, ULB
09:40 Good practices for construction and installation of transformers - Philippe Mertens, Trafoconsult
10:05 Recent feedback and proceedings in CIGRE SC.A2 - Werner Boonen, CG Power Systems
10:30 Vraag & antwoord
10:45 Koffiepauze
  Design and Specification
11:15 ECO design and transformers - Koen Leuridan, CG Power Systems
11:40 Het asset "Transfo", een infrastruktuurelement bij BASF Antwerpen NV - Rudi Marien, BASF
12:05 Technical Specification of the Belgian DSO's for Medium Power Transformers: what's new and impact of Ecodesign Tier 2 - Wim Van Vaerenbergh, Fluvius
12:30 Special design: mobile transformers and design for corrosive atmosphere - Werner Boonen & Koen Leuridan, CG Power Systems
12:55 Vraag & antwoord
13:15 Lunch
  Components: Insulation, conductors, terminals, tank, mechanical components, ...
14:30 Increasing safety and reliability with high temperature insulation systems - Lucas de Oliveira, Cargill
14:55 Impact of On-line tap changer on transformer design - Sebastian Hölzer, MR Reinhausen
  Control & Protection 
15:20 Protection of Transformers in trnasmission and distribution grids - Alain Belvaux, Siemens SA/NV
15:45 Vraag & antwoord
16:00 Koffiepauze
  Maintenance & Asset Management
16:30 Digitization and new features for asset management, diagnostic, on-line monitoring and maintenance - Markus Winkler, ABB
16:55 Transformers become Sensformers - Antoine Wotquenne, Siemens SA/NV
17:20 Geavanceerde hardware- en software tools voor off-line diagnostiek aan transformatoren - Johan Beets, Omicron
17:55 Conclusies
18:00 Drink

Sponsor van de dag:

Event Gallery

Steunen de KBVE:

Event Gallery Event Gallery Event Gallery

Event Gallery