SRBE/KBVE Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15 Oktober 2019

A.u.b. lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) aandachtig door voordat u de https://www.SRBE-KBVE.be website en mobiele applicatie (de “Dienst”) bediend door SRBE/KBVE gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst of deze gebruiken.

Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Dienst.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar wordt gesteld via de Dienst (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, onder andere, uw naam, adres, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer.

De aankopen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • Lidmaatschappen kunnen niet worden gerestitueerd of overgedragen aan andere personen. In het geval dat u een lidmaatschap met korting aanvraagt, zoals “Lidmaatschap voor jonge afgestudeerde” of “Lidmaatschap voor gepensioneerde”, moet u op uw eer bevestigen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijk lidmaatschap. In het geval dat SRBE/KBVE op de een of andere manier wordt geïnformeerd dat u een foutieve verklaring hebt afgelegd, heeft SRBE/KBVE het recht om uw lidmaatschap te annuleren zonder compensatie of terugbetaling.
  • Tickets voor evenementen zijn overdraagbaar, met dien verstande dat tickets met korting niet kunnen worden overgedragen aan personen die geen recht hebben op een dergelijke korting. SRBE/KBVE moet voor dergelijke overdracht door de oorspronkelijke tickethouder worden geïnformeerd en heeft het recht om te weigeren als niet aan de gelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan. Tickets worden niet terugbetaald.
  • De aankoop van een tijdschrift ”Revue” geeft u leesrecht op het gekochte nummer. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel van de inhoud van dit nummer te kopiëren, door te sturen of te vermenigvuldigen. De aankoop van een tijdschrift “Revue” kan niet worden geannuleerd na afgifte van de digitale kopie of de papieren kopie van het tijdschrift. Het bezorgen van een digitale kopie wordt verondersteld te gebeuren op het moment dat uw betaling wordt geaccepteerd.

Privacy

Onze privacy politiek is beschreven in volgend document

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of worden beheerd door SRBE/KBVE.

SRBE/KBVE heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat SRBE niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Aansprakelijkheidslimieten

De inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies of informatie waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt op basis van de inhoud op onze site of ervan afziet.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of actueel is.

Veiligheid

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform voor toegang tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling schendt, pleegt u een strafbaar feit. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Toepasselijk recht en rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

Contact Vs

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op: info@SRBE-KBVE.be