KBVE prijzen Onderzoek

KBVE prijzen Onderzoek

De KBVE prijs is een jaarlijkse prijs bedoeld als een aanmoediging voor auteurs van originele werken, die nog niet gepubliceerd werden en die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkelingen in het domein van de theoretische elektriciteit, de elektrotechniek of de industriële elektronica. Dit met uitsluiting van vulgarisatie of eenvoudige doucmentatiewerken.

De KBVE prijzen zijn onderverdeeld in 2 categorieën

Prijs "Onderzoek en Ontwikkeling"

De verhandelingen voortkomend van afstudeerwerken, uitgaand van een universitaire faculteit of van een gelijkgestelde instelling, worden aangenomen.

REGLEMENT KBVE PRIJS "ONDERZOEK EN ONTWIKKELING"

Overeenkomstig artikel 3 van het reglement heeft de Algemene Vergadering besloten dat de prijs “Onderzoek en ontwikkeling” van de KBVE voor het jaar 2022 een som van € 1300 zal bedragen.

Voor het indienen der werken dient men zich zeer nauwkeurig te houden aan het artikel 6 en in het bijzonder nota te nemen van het feit dat de verhandelingen welke niet voor 31 oktober 2022 in de vereiste vorm zullen ingediend zijn, niet in aanmerking zullen kunnen genomen worden.

Voor de Raad van Beheer:

 

De Algemeen Voorzitter,

F. DUNON

reglement prix recherche SRBE 2022.pdf

reglement KBVE prijs onderzoek 2022.pdf