Seminarie: Flexibility from Power Consumption, Generation and Markets

Van : Tuesday, December 10, 2019
Tot : Tuesday, December 10, 2019
Venue : Elia, Keizerslaan 20, Boulevard de l'Empereur, 1000 Brussels


Tickets

ticket seminar - 10 Dec 2019 (your price updated after login) €496 Koop tickets 
 

Ten gevolge van de energietransitie zal het conventionele belgische productiepark meer en meer vervangen worden door hernieuwbare bronnen.

Deze bronnen zijn variabel, zijn mindergoed voorspelbaar en bevinden zich verspreid in de transmissie- en distributienetwerken.

In de toekomst zal de flexibiliteit van het aanbod en van de vraag dus essentieel zijn om congesties op het net te vermijden en om de vraag en het aanbod in evenwicht te houden.

Zullen er op ieder ogenblik voldoende middelen voorhanden zijn om aan deze behoefte aan flexibiliteit te voldoen?

En welke dan? Zullen de nieuwe flexibiliteits bronnen, zoals Demand Respons en hernieuwbare energie, een rol spelen of zal het grootste aandeel van flexibiliteit geleverd worden door de klassieke centrales, ondermeer de thermische centrales?

Welke wijzigingen in de marktregels zouden de ontwikkeling van nieuwe bronnen van flexibiliteit kunnen stimuleren?

Om op deze vragen te antwoorden nodigt de KBVE u uit op deze studiedag waarin de belangrijkste spelers uit deze sektor hun ervaringen en visie zullen delen volgens 4 thema's:

1. Hoe groot zijn de behoeften aan flexibiliteit in België en Europa?

2. Welke middelen zijn er beschikbaar om aan deze behoeften te voldoen en welke is de optimale mix?

3. Welke incentives zijn er mogelijk om nieuwe capaciteit en bronnen van flexibiliteit te laten ontwikkelen?

4. Moeten de huidige middelen zoals energiemarkten, markten voor ondersteunende diensten en de voorwaarden voor aansluiting op het net aangepast worden?

Deze studiedag is de uitgelezen gelegenheid voor de stakeholders van de energietransitie om van gedachten te wisselen met de experten in deze onderwerpen.

  PROGRAMMA:
08:30 Ontvangst van de deelnemers
09:00 Inleiding door Jean-Pierre Bécret, Voorzitter van het Wetenschappelijk en Technisch Comité van de KBVE
09:05 Inleiding door Bérénice Crabs, SYNERGRID, Voorzitster van de studiedag
   
  Context and General Principles:
09:15 Services for providing flexibility in Belgium: regulatory framework and winter 2018-2019 as case study
  Marijn Maenhoudt, CREG
09:50 Flexibility needs and means for Belgium towards 2030
  Kristof De Vos, ELIA
10:25 DSOs & flexibility - from EU vision to concrete realisations in Belgium
  Marc Malbrancke, CEDEC & SYNERGRID
10:50 Vraag & Antwoord
11:05 Koffiepauze
   
  Flexibility of Consumption Units:
11:35 Valorization of flexibility of consumption units
  Héloïse Hoyos, N-side
12:00 Ervaring met demand side management bij Sappi Lanaken
  Christiaan Geers, SAPPI
12:25 Stap voor stap naar een supply en demand side energiemanagement by Aqaufin
  Bart Ryckaert, Aquafin
12:50 Vraag & Antwoord
13:05 Lunch
   
  Flexibility of Generation Units:
14:15 Reflections on the contribution of the different generation technologies to R2
  Alexandre Viviers, SIA Partners
14:40 Power Bidding in Day-ahead: Current and Future Challenges
  Yuruan Garcìa-Rangel, Engie
15:05 How Cogeneration combines CO2 emission reduction with Security of Supply and Flexibility in Power Generation
  Hans Vandersyppe, Cogen Vlaanderen
15:30 Vraag & Antwoord
15:45 Koffiepauze
   
  Tools to promote Flexibility:
16:15 Ongoing evolutions in the balancing market
  Pieter Vanbaelen, ELIA
16:40 Green Energy Park Zellik, first CO² neutral large scale microgrid
  Steven Van Deun, ABB
17:05 La gestion de la demande en Belgique : un vaste champ des possibles !
  Donald Gilbert, Centrica / REstore
17:30 Vraag & Antwoord
17:50 Conclusies
18:00 Drink

 

Sponsor van de studiedag: ELIA

Steunen de KBVE:

Event Gallery Event Gallery Event Gallery

 

 

Informatie: Nancy Langsberg (nancy.langsberg@vub.be)

Inschrijvingen: Bij voorkeur voor 3 december 2019

Indien u wenst in te schrijven aan het voordeeltarief, moet u in orde zijn met het lidgeld 2019 en dient u eerst in te loggen op de website alvorens de inschrijving voor de studiedag te bestellen (het tarief past zich automatisch aan volgens uw lidmaatschap)

Inschrijvingskosten:

KBVE- of SEE-leden: 360,00 €
Leden van de federale en regionale overheden: 360,00 €
Niet-leden: 600,00 €
Leden onderwijzend personeel: 236,00 €
Leden jong gediplomeerden (- 30 jaar): 132,00 €
Studenten-leden (- 26 jaar): 79,00 €
Op rust gestelde leden: 79,00 €


Deze prijzen zijn inclusief BTW (21%).
De correcte prijs zal tijdens de registratie-procedure weergegeven worden.

De deelnemers krijgen de teksten van de voordrachten en hebben toegang tot de koffiepauzes, de lunch en de drink.

Betaling:

Uw inschrijving wordt pas effectief na ontvangst van uw betaling volgens het tarief hierboven vermeld. De betaling gebeurt bij voorkeur per kredietkaart (VISA, Mastercard/Eurocard), of per overschrijving op de KBVE-rekening IBAN BE02 3101 1004 1940, met vermelding van "Studiedag [datum] + naam van de deelnemer".   

Ter informatie - lidmaatschapstarieven 2019:

Lidmaatschap KBVE Effectief Lid 166,98 €
  Gepensioneerden 79,86 €
  Jong gediplomeerden (- 30 jaar) 79,86 €
  Laatstejaarsstudenten (- 26 jaar) Gratis (gelieve het secretariaat te contacteren)


Tarieven BTW Inclusief

Vervanging:

De vervanging van een ingeschreven deelnemer is mogelijk (gelieve ons te verwittigen) met een eventuele aanpassing van het tarief (lid - niet lid).

Annulatie:

Bij annulering, schriftelijk te melden aan het KBVE-secretariaat, voor 26 november 2019 is 25% van de bijdrage verschuldigd. Bij latere annulering dient het volledige bedrag betaald te worden. Vervanging van de ingeschreven persoon is mogelijk (gelieve ons dit te melden).

 

 

 

"De KBVE spant zich in om de wet op de billijke mededinging na te leven."

Contactpersoon : Nancy Langsberg
Telefoon : +32 (0)2 629 18 21
Email : nancy.langsberg@vub.be
Address : KBVE-SRBE C/o VUB - IrW - ETEC, Pleinlaan 2, 1050 Brussels

Event Gallery